Kreaespais

Certificados

 • Autònom o Empresa Verificada
 • Prevenció de Riscos Laborals
 • Associació Nacional de Empreses de Treballs Verticals
 • Empreses amb Certificació RASIC
 • Instal·lador Autoritzat Gas Categoria B
 • Instal·lador P.P.L. Cat I
 • Instal·lador de Fontaneria Autoritzat
 • Registro de Empresas Acreditadas
 • Frigorista
 • Manipulación de amianto
 • Assegurança de Responsabilitat Civil
 • Aplicadors Homologats Maris Polymers
 • Empresa Certificada en la Manipulació de Gasos Fluorats
 • Instal·lador Autoritzat Gas Categoria A
 • Instal·lador d'Instal·lacions Tèrmiques d'Edificis
 • Instal·lador Autoritzat en Baixa Tensió
 • Favoritissimo 2013
 • Conaif Sedigas
 • APMR - Agente de puesta en marcha mantenimiento y reparación de aparatos de gas

Diseño